NĚCO O NÁS

FAV

Bc. Richard Frouz

Zakladatel UnirehApp.cz, celostní terapeut

Vystudoval magisterské studium s business-psychologickým zaměřením a fyzioterapii na Západočeské univerzitě v Plzni. Má dlouhodobou praxi v terapii dětí s poruchou autistického spektra a vedením párové psychoterapie s jejich rodiči. Soustavně se vzdělává v oblastech tělesné a duševní kondice a výživy, má rozsáhlé znalosti o vlivu stravy na lidské zdraví a psychiku. Richard je celostní terapeut a autor programu životního restartu Manna Mamma. Současně pracuje ve vědeckém výzkumu Frekvenční terapie a projektu Virtuálních ladiček se Západočeskou Univerzitou v Plzni. Setkat se s ním můžete na individuálních terapiích, přednáškách a kurzech.

MUDr. Kateřina Študentová

Vedoucí lékařka, koordinátor

Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a neustále se dále aktivně vzdělává. Její znalosti zahrnují celou šíři západní medicíny a mnoho poznatků z východní. Má atestaci ze 2 oborů, získala primářskou licenci a vystudovala další magisterské studium s business-psychologickým zaměřením. Sama se nazývá celostní lékařkou, což nejlépe vystihuje, jak vnímá každého člověka: jako jeden celek. Kateřina je vedoucím lékařem programu životního restartu Manna Mamma a koordinátorem vzdělávacích aktivit UnirehApp.cz. Setkat se s ní můžete na individuálních terapiích, přednáškách a kurzech.

Petr

Vědecký pracovník

Vystudoval Softwarové Inženýrství na Katedře informatiky a výpočetní techniky v rámci Západočeské univerzity v Plzni. V současnosti je výzkumným pracovníkem na Fakultě aplikovaných věd v Plzni se zaměřením na elektrofyziologické experimenty, neurorehabilitace a správu dat. V UnirehApp vidí řešení pro odstranění chronických chorob pracujících lidí a zvýšení kvality jejich životů. Průlomová se Petrovi jeví i frekvenční stimulace člověka, která přináší nový pohled a řešení pro lidi v autistickém spektru.

Vlaďka

Ergoterapeutka

Vystudovala ergoterapii na Západočeské univerzitě v Plzni. V rámci svých praxí získala zkušenosti na pracovištích lůžkových, lázeňských nebo ambulatních, včetně pražské Fakultní nemocnice Motol. Obor ergoterapie posunula svými znalostmi, skvělým přístupem a pochopením problematiky na západní úroveň, čímž se u nás v tomto oboru stala nepostradatelnou. V současné době se intenzivně věnuje terapiím s dětmi s vývojovou poruchou nebo poruchou autistického spektra. Dále je specialistou na vývojové dysfunkce jak u dětí, tak u dospělých.

Honza

Lektor Oxygen Advantage

Vystudoval Fakultu ekonomickou na Západočeské univezitě v Plzni. V rámci spolupráce s UnirehApp.cz se podílí na projektu jedné z dechových technik, které sám doplňuje svými zkušenostmi. Je certifikovaným instruktorem dechové školy Oxygen Advantage® dávno zapomenutého umění funkčního dýchání. Oxygen Advantage® je mezinárodně uznávaná škola dechu. Vědecky ověřené dechové techniky Oxygen Advantage® mohou do Vašeho života přinést pozitivní účinky na zdraví.

Michaela

Fyzioterapeutka

Vystudovala fyzioterapii a nadále se v ní vzdělává na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě tělesné výchovy a sportu. K fyzioterapii ji přivedl sport, a to konkrétně atletika, kterou po 9 let dělala na republikové úrovni. Profesně se snaží propojovat právě sport a fyzioterapii. Navázala spolupráci s italskou lakrosovou reprezentací, kterou jako fyzioterapeutka doprovází na mezinárodních turnajích. Dále se zajímá o řešení chronických bolestí pohybového aparátu a ergonomii práce. Setkat se s ní můžete také na Dnech zdraví pro zaměstnance firem.

Monika

Fyzioterapeutka

Vystudovala fyzioterapii na Univerzitě P. J. Šafárika v Košicích a na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se ambulantní rehabilitaci, zejména poruchám pohybového aparátu způsobeným pracovním či volnočasovým přetížením a také poruchám chodidel a chůze. Setkat se s ní můžete na Dnech zdraví pro zaměstnance firem. Poradí vám, jak si upravit pracovní místo i jak si po práci uvolnit tělo. Je lektorkou tanečních táborů a kroužků pro děti.

Lada

Fyzioterapeutka

Vystudovala fyzioterapii na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a nadále se v ní vzdělává na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě tělesné výchovy a sportu. Věnuje se ambulantní rehabilitaci, zejména poruchám pohybového aparátu způsobeným pracovním či volnočasovým přetížením. Setkat se s ní můžete i na Dnech zdraví pro zaměstnance firem. Poradí vám, jak si upravit pracovní místo i jak si po práci uvolnit tělo. Poradí vám s výběrem vhodných sportovních aktivit. Mimo jiné je také fyzioterapeutkou skupiny historického šermu.

Aneta

Masérka

Je profesionální masérkou. Svoji pracovní kariéru ale zahájila v administrativě, kde strávila 16 let, z toho posledních 7 let na manažerské pozici. Právě v manažerských letech pro ni byly masáže nejvíc vyhledávaným a příjemným relaxem pro dokonalé vypnutí hlavy a myšlenek. Po zmíněných letech se rozhodla svůj dosavadní pracovní obor opustit a věnovat se tomu, čemu věří, že je v dnešní, uspěchané době potřeba. Relaxu pro tělo i duši. Svoji praxi profesionální masérky zdokonalovala i v zahraničí, mnoho zkušeností získala v Řecku, kde masírovala klienty v 5 hvězdičkových hotelech. Setkat se s ní můžete na Dnech zdraví pro zaměstnance firem.

Fany

Canisterapeut

Vystudovala canisterapii u lidí, kteří ji zároveň vedli ve výcviku asistenčního pejska. Je fenka labradora a nedávno dosáhla věku 8 let. Dlouhá léta pracovala jako asistenční pes u malého chlapce s poruchou pohybového aparátu a pomáhala mu například i s oblékáním. Později byla několik let v hospici, kde pečovala o lidi s paliativní léčbou. Miluje děti a je velmi klidná. Dnes slouží jako canisterapeut, který se rád nechá hladit a drbat. Je to zábava, ale především je to terapie pro děti a dospělé, kteří se v její přítomnosti rychle uvolní.

... a mnozí další