OBCHODNÍ PODMÍNKY

FAV

PODMÍNKY KURZŮ

Objednávku ke kurzům lze učinit telefonicky, ale mailem na unirehapp@gmail.cz je nutno ji potvrdit.

Potřebné údaje: Jméno, příjmení, titul / telefon / fakturační údaje / název kurzu

Po platbě připsané na účet, budete mít rezervované místo ve zvoleném kurzu.

V případě neúčasti na kurzu, je platba nevratná, ale je možné se přihlásit k následujícímu termínu.

Při zrušení kurzů ze strany UnirehApp.cz nebo vlivem vyšší moci, budou platby vráceny uchazeči v plné výši.

PODMÍNKY TERAPIÍ

Objednání, změna či zrušení terapie probíhá telefonicky. Při zrušení objednané terapie méně než 24h předem je účtován storno-poplatek 50% z ceny terapie. V případě, že je terapie objednaná mimo prostory UnirehApp, pak 100% z ceny terapie.

GDPR

Zasláním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním a užíváním v rámci nezbytného rozsahu pro UnirehApp.cz

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Berete na vědomí, že jste si plně vědomi svých zdravotních komplikací a tímto prohlašujete, že rozumíte a přebíráte plnou zodpovědnost za své zdraví při účasti na kurzech či terapiích. Kurzy a terapie v rámci UnirehApp.cz nenahrazují lékařskou péči, ani ji jinak neupravují. Jsou čistě soukromým vzděláváním v oblasti osobních zkušeností a zájmů každého uchazeče, který je svéprávný a plně zodpovědný za svá dobrovolná rozhodnutí. UnirehApp.cz, ani žádný z jeho zastupitelů a lektorů nenesou odpovědnost za zdravotní stav účastníků, ani za vlastní výklad informací získaných na kurzech či terapiích.

V případě porušení těchto doporučení můžete ohrozit své zdraví. Při nejistotě kontaktujte svého lékaře.

Přihlášením se na kurz nebo terapii, vyjadřuje účastník souhlas s obchodními podmínkami, GDPR a informovaným souhlasem na UnirehApp.cz